Webvamp

Biblia Uczniów Chrystusa Przekład 2019 jest edycją Biblii Warszawskiej - wydanej w roku 1975 przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. 

Przyczyną tej edycji jest to, że podstawą do tłumaczenia Starego Testamentu Biblii Warszawskiej była Biblia Hebraica (1951), czyli Kodeks Leningradzki - rok 1008 n.e. poważnie skażony przez żydowskich masoretów.

 

Stary Testament Biblii Warszawskiej został w wielu znanych wersetach poprawiony według angielskiego tłumaczenia z greki - Septuaginty LXX (285 p.n.e.) Brenton. (1851). Słowa greckie, jak: amen, alleluja i hosanna przetłumaczono na język polski.  Polski termin - piekło - został zastąpiony oryginalnymi nazwami greckimi - Hades, Gehenna i Tartar.

 

Oryginalne imię Jezusa Chrystusa jakim zwracano sie do Niego kiedy był na ziemi - Jehoszujah. W miejsce słowa polskiego JAHWEH wstawiono jego prawidłowe oryginalne znaczenie - JAHWEH.

 

do pobrania Najnowsza Biblia Uczniów Chrystusa 2019 - wersję v2c.5 -  Plik ZIP  lub  Waga - zaledwie 100 Mb

Wersja BUC v10.2 zawiera I Księgę Henocha, II Księgę Henocha oraz II Księgę Ezdrasza, która istnieje także w archaicznym wydaniu ks.Wujka.

 

Całość po Polsku, konwersja pdf - (C) 2019 www.magisteriumpisma.pl

wiecej info: Tekst dokonany w oparciu o tekst grecki: 1.Nowego Testamentu: Novum Testamentum grece et latine, A. Merk, Romae1951 (7 edycja) 2.Novum Testamentum: Merk – Nestle, Stuttgart, Aland 26 edycja z 1979 rokuz przypisami i kodami 3.Novum Testamentum Grece, et B. Aland, et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1993 (27 edycja) 4.Z uwzględnieniem łacińskiej Vulgaty Editionis Sixti Quinti. (vgcl = EditioClementina – Rome 1592) oraz Biblia Sacra Vulgata B. Fisher OSB, Job.Gribomon OSB, H.F.D. Sparks, W. Thiele, Stuttgart 1983 – VG – VulgataStuttgartiensis. 5.Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodamigramatycznymi, Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski, wyd.7 6.Z uwzględnieniem obecnych przekładów w języku polskim (skróty) BW, BTBWP, BP, BG, NTE, NTK, NTD, NTKUL, NT-Paulińska,NT Nowe PrzymierzeTłumacz skorzystał z powyższych przekładów tak, aby w swoimtłumaczeniu oddać jak najlepiej myśl oryginału greckiego na język polski,aby nie powodowało to zamieszania i wątpliwości w umyśle czytelnika.Konieczna była poprawa i weryfikacja słów, czy zwrotów, aby były równieżzgodne z tekstem myślowym oryginału greckiego. MagisteriumPisma.pl czyni to na Chwałę Bogai dla zaspokojenia własnych sumień. Pismo te wzbogacono o dodatkowe przypisy, ażeby bardziej przybliżyć okoliczności, zasady wiary biblijnej i dla większego poznania orazkojarzenia faktów z życia Chrystusa na ziemi. PLANY 1.Przetłumaczyć Stary Testament z języka hebrajskiego na językpolski wydanie przeglądowe i wydanie dla biblistów metodyczne z komentarzem. 2.Zrobić własne wydanie na podstawie tekstu hebrajskiego i greckiegoz usunięciem błędów (przez kopistów i przez tych którzy ustalalisłowniki na języki narodowe np. Strong)